Körsbärsklastomat från Torp Handelsträdgård

Plantmogna tomater från Kållby

Körsbärsklastomat

De mogna klasarna plockas för hand, sorteras och packas i 250 grams askar, för att behålla bästa kvalitet.

Insektspollinering

Pollineringen sker med naturliga humlor. Ett enda humlebo klarar av att pollinera ca 5 000 plantor under en månad. Närmare naturen kan man inte komma.

Lokalt odlat, rent inhemsk

Genom att köpa lokalt odlat hjälper du miljön på traven. Vi gör vår insats genom att använda biologisk bekämpning.